Nákladní http://vystrihovanky.cz/rss.php?target=categories&category_id=34 Mon, 12 Nov 2018 21:54:57 +0100 TopCoderPro http://vystrihovanky.cz/skins/basic/customer/images/logo_big_FINAL.png http://vystrihovanky.cz http://vystrihovanky.cz Tatra T163 6x6 Jamal S1 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=93 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=93" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/product_image_164.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/product_image_164.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: ModelEx</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MEX-005</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 185.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model jednostrann&eacute;ho skl&aacute;pěče.&nbsp;Autorem interi&eacute;ru je Roman Hru&scaron;ka (SPIDA) - www zde: papirove-tatry-z-dakaru.ic.cz </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Přívěsový podvalník Cometto ELL-EU + vagón ČSD řady Es/Vte http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=105 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=105" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_podvalnik_cometto_ell_eu_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_podvalnik_cometto_ell_eu_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-007</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-07 dvojmodel &ndash; model př&iacute;věsov&eacute;ho podvaln&iacute;ku pro dopravu železničn&iacute;ch vozidel Cometto ELL-EU a model dvoun&aacute;pravov&eacute;ho otevřen&eacute;ho železničn&iacute;ho vag&oacute;nu ČSD řady Es/Vte.Př&iacute;věsov&yacute; podvaln&iacute;k byl vyroben italskou firmou Cometto v roce 1982 a použ&iacute;vanl se i u n&aacute;s ke kombinovan&eacute; přepravě &ndash; železničn&iacute; vag&oacute;n se naložil na n&aacute;draž&iacute; a cel&yacute; odvezl na m&iacute;sto vykl&aacute;dky. Cometto ELL-EU bylo určeno k dopravě železničn&iacute;ch vag&oacute;nů do rozvoru 10m (existoval ov&scaron;em i del&scaron;&iacute; typ pro vag&oacute;ny až 14m).Vag&oacute;n řady Es/Vte vyr&aacute;běla Vag&oacute;nka Česk&aacute; L&iacute;pa na zač&aacute;tku osmdes&aacute;t&yacute;ch let. Tyto vag&oacute;ny byly použ&iacute;v&aacute;ny u ČSD (u n&aacute;stupnick&yacute;ch ČD se použ&iacute;vaj&iacute; dodnes) k přepravě uhl&iacute; a jin&yacute;ch sypk&yacute;ch n&aacute;kladů.Jako tažn&aacute; vozidla sloužily vět&scaron;inou tahače Tatra T813TP a T815TP. RipperWorks vydal jak klasickou &scaron;estikolovou verzi T813 TP6x6 (pod označen&iacute;m RW-04, oranžov&eacute;m zbarven&iacute;), tak nově i m&eacute;ně obvyklou lehč&iacute; čtyřkolovou verzi T813 TP4x4 (pod označen&iacute;m RW-06, modrob&iacute;l&aacute;).Podvaln&iacute;k je poměrně složit&yacute;, celou řadu d&iacute;lů je nutn&eacute; přesně podlepovat a vzhledem k d&eacute;lce hlavn&iacute;ch nosn&iacute;ků 320mm i nastavovat ze dvou kusů. Av&scaron;ak při pečliv&eacute; pr&aacute;ci budete odměněni funkčn&iacute;m mechanismem zat&aacute;čen&iacute; n&aacute;prav, kdy se v&scaron;ech osm voz&iacute;ků nat&aacute;či proti sobě.Vag&oacute;n je naopak poměrně jednoduch&yacute;, opět v&scaron;ak mus&iacute;te podlepovat a nav&iacute;c db&aacute;t na geometrii velk&yacute;ch ploch.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2. Celkov&yacute; rozsah vystřihov&aacute;nky je 7 stran form&aacute;tu B4. Počet pap&iacute;rov&yacute;ch d&iacute;lů modelu je cca 770. N&aacute;vod obsahuje7 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; - detailů.Sestaven&yacute; model m&aacute; rozměry 420mm (d&eacute;lka s oj&iacute;) / 320mm (d&eacute;lka bez oje), 105mm (v&yacute;&scaron;ka), 95mm (&scaron;&iacute;řka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Návěs NK20 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=156 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=156" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_det10504_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_det10504_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: DELTA-te</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: DET-105/04</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model automobilového kontejnerového návěsu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Jelcz W640 JS http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=270 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=270" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orl007_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orl007_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Orlik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: ORL-007</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 295.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 28 cisterna http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=307 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=307" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orla001_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orla001_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Orlik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: ORL-A001</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 55.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model nákladního automobilu, určený pro začínající modeláře. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 200 Policja http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=312 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=312" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orla006_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orla006_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Orlik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: ORL-A006</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu v barvách policie. Určeno pro začínající modeláře. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Hydromil II Policja http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=642 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=642" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0606_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0606_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-06/06</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 290.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského protidemonstračního automobilu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Bulldog http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=653 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=653" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0800_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0800_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-08/00</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 255.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model americké cisterny TEXACO z roku 1926. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz CWS T-1 poštovní vůz http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=670 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=670" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1006_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1006_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-10/06</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 225.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského automobilu sloužícího k převozu peněz z 30. let 20. století. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz MAN LE 180C http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=684 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=684" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1206_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1206_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-12/06</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 245.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model nákladního automobilu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star LE 12180 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=691 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=691" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1306_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1306_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-13/06</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 245.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz CWS T-1 ambulance http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=731 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=731" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod2204_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod2204_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-22/04</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 270.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského automobilu - vojenské ambulance z roku 1939. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Panther CFR - FL 6x6 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1187 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1187" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx002_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx002_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-002</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model letištního hasičského automobilu sloužícího u HZS Letiště Praha s.p. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 6x6 HA4 s přívěsem PČS 50 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1188 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1188" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-003</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 35.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model hasičského hadicového automobilu a přívěsné čerpací stanice, který slouží kolínským hasičům. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 20 sklápěč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1248 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1248" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1109_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1109_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-11/09</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 185.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu z roku 1953. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 20 valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1249 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1249" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1209_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1209_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-12/09</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 185.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu z roku 1948. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 PP 27-2/SD http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1261 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1261" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx004_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx004_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-004</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model vysokozdvižné požární plošiny sloužící u HZS hl.m. Prahy. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 813 TP 6x6 + podvalník P32 + buldozer T-130 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1262 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1262" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx005_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-005</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soupravy tahače TP TATRA 813, podvalníku P-32 a buldozeru T-130. Vystřihovánka obsahuje textový návod a návodné kresby popisující podrobně sestavení modelů. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 6x6 AV-14 HZS SŽDC http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1329 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1329" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht014_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht014_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-014</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model model automobilov&eacute;ho jeř&aacute;bu na podvozku Tatra 815 6x6. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Zil-130 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1542 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1542" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_wmc003_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_wmc003_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: WMC Models</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: WMC-003</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model ruského nákladního automobilu. Z vystřihovánky je možno postavit jednu ze dnou verzí - valník (modrý) nebo skříň (žlutá). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Vojenský valníkový přívěs BSS PV 16.12A http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1644 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1644" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw018_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-018</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 125.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-18 model vojensk&eacute;ho př&iacute;věsov&eacute;ho valn&iacute;ku BSS PV 16.12A.Valn&iacute;k se použ&iacute;v&aacute; v arm&aacute;dě k dopravě nejrůzněj&scaron;&iacute;ch n&aacute;kladů, při vlastn&iacute; hmotnosti 4t m&aacute; nosnost až 12 tun.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2. Celkov&yacute; rozsah vystřihov&aacute;nky je 4 strany form&aacute;tu B4. Počet pap&iacute;rov&yacute;ch d&iacute;lů modelu je cca 470. N&aacute;vod obsahuje 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Jako tažn&eacute; vozidlo můžete použ&iacute;t buď Tatru VVN 6x6 či 8x8 (vyd&aacute;v&aacute; jako variantn&iacute; model RipperWorks pod č&iacute;slem RW-17), př&iacute;padně již dř&iacute;ve vydanou Tatru VT (vydal RipperWorks pod č&iacute;slem RW-11.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 280mm (d&eacute;lka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka), 80mm (&scaron;&iacute;řka) </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 AD-28 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1699 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1699" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx006_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx006_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-006</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 45.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model automobilového jeřábu na podvozku TATRA 815 PJ 28 170 6x6.1. Model lze postavit ve dvou provedeních - s krabičkovým podvozkem (pro začínající modeláře) nebo s modelovým podvozkem (pro zkušenější modeláře). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star LE 12180 chladírenský vůz http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1735 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1735" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1011_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod1011_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-10/11</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 220.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model nákladního automobilu s chladírenkou nástavbou. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Praga V3S ČSLA valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1757 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1757" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk054_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk054_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-054</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model nákladního vozu Praga V3S v provedení valník a barvách ČSLA. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Podvalník Transporta P50 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1775 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1775" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw024_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-024</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-024 př&iacute;věsn&yacute; podvaln&iacute;k Transporta P-50, kter&yacute; byl už&iacute;v&aacute;n jak v civiln&iacute;ch aplikac&iacute;ch (přeprava bagrů, buldozerů, atp.), tak i arm&aacute;dou (tanky, obrněn&eacute; transport&eacute;ry, raketov&eacute; komplexy). Jeho maxim&aacute;ln&iacute; nosnost byla 50t, existovaly v&scaron;ak i verze s nosnost&iacute; až 63t. Kr&aacute;tkodobě bylo možn&eacute; podvaln&iacute;k přet&iacute;žit až na 80t.RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; tento model v reedici, na rozd&iacute;l od dř&iacute;ve vydan&yacute;ch (RW-005, RW-015) byl ale důkladně přepracov&aacute;n (jin&aacute; předn&iacute; otoč, modelov&aacute; kola, doplněn&yacute; brzdov&yacute; syst&eacute;m, nov&eacute; n&aacute;jezdy, atd).Podvaln&iacute;k je v zelen&eacute; barvě, obsahuje v&scaron;ak i civiln&iacute; SPZ - použ&iacute;t ho tak můžete k cel&eacute; řadě modelů vydan&yacute;ch RipperWorks - ať již civiln&iacute;ch (tahače Tatra 813 a 815) či vojensk&yacute;ch (tahač Tatra 815 VT, valn&iacute;k Tatra 815 VVN). Můžete ho zapř&aacute;hnout i k nejnověji vyd&aacute;van&eacute;mu vypro&scaron;ťovac&iacute;mu automobilu Tatra 815 AV-15 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-023), naložit na něj můžete např&iacute;klad aktu&aacute;lně vyd&aacute;van&yacute; vojensk&yacute; nakladač KNA-251 (RW-025) či již vydan&yacute; dozer Caterpillar D5N XL (RW-021).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; - detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 340mm (d&eacute;lka), 90mm (&scaron;&iacute;řka), 45mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 20 GM8 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1780 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1780" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod2311_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod2311_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-23/11</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského hasičského automobilu z roku 1952. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 21 SBM 2000/8 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1781 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1781" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod2411_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod2411_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-24/11</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského hasičského automobilu z roku 1958. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Jelcz 317 + cisternový návěs CN-18 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1804 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1804" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_moa610_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_moa610_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Answer</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOA-6/10</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 465.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu s cisternovým návěsem. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Jelcz 315 sklápeč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1805 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1805" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ket030_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_ket030_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Answer</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: KET-030</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 365.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Kamaz 49252 Dakar 1996 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1828 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1828" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr005_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr005_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-005</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soutěžního speciálu, se kterým v roce 1996 posádka Moskovkich, Kuzmin, Bagavedin vyhrála rallye Granada - Dakar. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 28/29 valník s plachtou http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1838 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1838" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod3511_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod3511_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-35/11</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu z roku 1964. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 28/29 cisterna http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1839 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1839" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod3411_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod3411_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-34/11</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu z roku 1964. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 28/29 sklápěč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1840 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1840" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod3311_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod3311_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-33/11</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu z roku 1964. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Praga RN Ambulance / Valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1842 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1842" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_atm006_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_atm006_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Attimon / Ondřej Hejl</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: ATM-006</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 220.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model nákladního automobilu (1933-1953). Je možné postavit jednu ze dvou variant - skříň ambulance nebo valník.Fotografie postaveného modelu: papermodelers.hu </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Faun Fl.Kfz 3500 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1868 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1868" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orla021_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_orla021_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Orlik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: ORL-A021</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 80.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model moderního německého hasičského automobilu. Model je určen pro začínající modeláře. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 6x6 S1 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1877 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1877" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht018_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-018</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model jednostranný sklápěče s předsunutou přední nápravou na podvozku Tatra 815 6x6. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Kenworth W900 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1884 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1884" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk055_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk055_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-055</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model legendárního amerického tahače KENWORTH W900, který můžete postavit včetně interieru kabiny a s pohyblivou přední nápravou. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Liaz 150.261 - třístranný sklápěč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1887 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1887" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw029_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw029_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-029</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-29 model tř&iacute;strann&eacute;ho skl&aacute;pěče Liaz 150.261. Vozidla se použ&iacute;vaj&iacute; od osmdes&aacute;t&yacute;ch let minul&eacute;ho stolet&iacute; a až do současnosti je můžete vidět skoro na každ&eacute; stavbě.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou a korbou. Korbu můžete buď ponechat skl&aacute;pěc&iacute; do v&scaron;ech třech stran, či pouze do zadu (bočnice budou pevněj&scaron;&iacute; a sn&aacute;ze dodrž&iacute;te geometrii), př&iacute;padně na jednu stranu. Na v&yacute;běr m&aacute;te ze dvou barev kabiny (&scaron;ed&aacute; a modr&aacute;) a dvou barev předn&iacute;ho n&aacute;razn&iacute;ku (čern&yacute; a b&iacute;l&yacute;). Deflektory (star&scaron;&iacute;ho kovov&eacute;ho typu) nemus&iacute;te osazovat, blikače můžete um&iacute;stit i př&iacute;mo na kabinu.Skl&aacute;pěč si buď můžete postavit samostatně, či doplnit do soupravy se skl&aacute;pěc&iacute;m vlekem BSS PS2 16.12 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-028)Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 12 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 8 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 205mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 90mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Sklápěcí návěs EAST http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1917 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1917" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk056_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk056_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-056</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model amerického sklápěcího návěsu zn. EAST určeného pro tahač Kenworth W900. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz GAZ-51 (Lublin) PKF http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1921 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1921" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_gpm332_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_gpm332_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: GPM</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: GPM-332</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 365.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model známého sovětského nákladního automobilu, masově vyráběného v padesátých a šedesátých letech 20. století. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Zubr A80 valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1930 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1930" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kho112_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kho112_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Answer</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: KHO-1/12</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 315.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Zubr A80 chladírenský vůz http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1931 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1931" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kho412_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_kho412_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Answer</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: KHO-4/12</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 315.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu s chladírenskou nástavbou. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 Z 22 208 6x6.1 - zemědělský nosič nástaveb http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1950 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1950" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw030_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw030_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-030</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-30 model zemědělsk&eacute;ho nosiče n&aacute;staveb Tatra 815 Z 22 208 6x6.1. Souč&aacute;st&iacute; modelu jsou tak&eacute; čtyři n&aacute;stavby - skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavba MV 2-024, velkoobjemov&aacute; n&aacute;stavba BVN-049, rozmetadlo hnoje RM2-045 a fek&aacute;ln&iacute; cisterna ACT-021.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou. Vybranou n&aacute;stavbu můžete nainstalovat napevno, nebo nechat v&scaron;echny čtyři n&aacute;stavby v&yacute;měnn&eacute; a uložit je na podpěry, kter&eacute; jsou rovněž souč&aacute;st&iacute; vystřihov&aacute;nky. Pokud použijete skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavbu, můžete doplnit model o př&iacute;věs PS2 16.12 (vydal RipperWorks jako RW-28).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 14 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 29 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 235mm (d&eacute;lka samotn&eacute;ho podvozku), 285mm (d&eacute;lka s rozmetadlem), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka podvozku), 115mm (v&yacute;&scaron;ka s velkoobjemovou n&aacute;stavbou). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 PP 27-2 - požární vysokozdvižná plošina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1951 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1951" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw031_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw031_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-031</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-31 model pož&aacute;rn&iacute; plo&scaron;iny PP27-2 na podvozku Tatra 815 PJ 28 170 6x6.1. Od osmdes&aacute;t&yacute;ch let se s touto plo&scaron;inou můžete setk&aacute;vat ve v&yacute;bavě československ&yacute;ch pož&aacute;rn&iacute;ch &uacute;tvarů.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, v&yacute;suvn&yacute;mi opěrami, otočnou n&aacute;stavbou a rozkl&aacute;dac&iacute;mi rameny. Suchovod je navržen jako pohybliv&yacute; a paralelogramy jsou naznačen&eacute; velmi detailně, pokud si v&scaron;ak netrouf&aacute;te, daj&iacute; se někter&eacute; celky zjednodu&scaron;it.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 10 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 22 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 8 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 390mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka ve složen&eacute;m stavu), 820mm (maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 6x6 S3 Terrno http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1955 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1955" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mex009_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mex009_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Vystrihovanky.cz</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MEX-009</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model třístranného sklápěče s modernizovanou kabinou na podvozku Tatra 815 6x6. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Avia A30 valník / skříň http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1956 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1956" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_atm009_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_atm009_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Attimon</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: ATM-009</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 160.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model lehkotonážního městského nákladního automobilu vyráběného v licenci Renault&#8211;Saviem v Československu od roku 1968. Na výběr jsou dvě nástavby - valníková (s plachtou) nebo skříňová. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Podvalník ZREMB N25-31 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=1998 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=1998" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht021_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht021_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-021</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model 3-nápravového nízkoložného návěsového podvalníku, používaného na přepravu těžkých strojů. Stavebnice obsahuje modrozelený skin na kabinu pro tahač Tatra 815 NTH - PMHT-020. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815-7 4x4 CAS30 S3R http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2014 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2014" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx008_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx008_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-008</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model cisternové automobilové stříkačky (CAS) TATRA 815-7 je doplňen dopravním automobilem (DA) ARO 328 4x4. Oba vozy jsou zařazeny ve výjezdu SDH Hřensko.Modely jsou v měřítku 1:100 a rozšiřují sérii FIREBOXů. Modely je možno postavit s buď v základní variantě s krabičkovým podvozkem nebo ve složitější verzi s modelovým podvozkem s spoustou detailů. Modely jsou ideální pro začínající i pokročilejší modeláře. Vystřihovánka je tištěna ofsetem na kvalitním papíru o gramáži 120 g/m2. Díly zabírají celkem 1 stranu formátu B4. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Scania T124C 6x4 KHA 24 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2015 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2015" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx009_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx009_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-009</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 60.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Modell kombinovaného hasicího automobilu (KHA), který je určen k likvidaci požárů více druhy hasiv (voda, pěna, prášek, CO2). Automobil je postaven na třínápravovém podvozku těžkého nákladního automobilu Scania T 124. Automobil pohání naftový přeplňovaný motor DC 1 03 380 o maximálním výkonu 280 kW při 1 100 otáčkách za minutu. Celková hmotnost je 25 000 kg a užitečná 9 350 kg. Nízkotlaké čerpací zařízení má jmenovitý průtok 2 400 l/min a vysokotlaké hasící zařízení má průtok 200 l/min. V ČR slouží pouze dva automobily na podvozku tohoto typu. Model je v měřítku 1:53 a doplňuje stále se rozrůstající sérii vozů. Model je možno postavit v různých úrovních obtížnosti a je tedy ideální pro začínající i pokročilejší modeláře. Vystřihovánka je tištěna ofsetem na kvalitním papíru o gramáži 170 g/m2. Díly zabírají celkem 2,5 stran formátu B4. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 805 valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2016 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2016" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx010_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx010_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-010</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 40.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model dvounápravového nákladního automobilu v armádních barvách. O pohon se stará motor T 603A. Vozidlo disponuje čtyřstupňovou převodovkou s redukcí. Dohromady je k dispozici osm rychlostí dopředu a dvě dozadu. Maximální rychlost je 75 km/hod. Nejčastěji se můžeme setkat s nástavbami valník, skříň. Vozidlo bylo hojně využíváno armádou, ale i civilním sektorem. Model je v měřítku 1:53 a doplňuje stále se rozrůstající sérii vozů. Model je možno postavit v různých úrovních obtížnosti a je tedy ideální pro začínající i pokročilejší modeláře. Vystřihovánka je tištěna ofsetem na kvalitním papíru o gramáži 120 g/m2. Díly zabírají celkem 1,25 stran formátu B4. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 28/29 Osinobus http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2032 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2032" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0213_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0213_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-02/13</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 355.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu upraveného pro převoz osob z roku 1970. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz LIAZ 111.154 Dakar 2007 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2042 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2042" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim018_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-018</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model dakarského speciálu Martina Macíka z ročníku 2007. Jedná se o konstrukční reedici kamionu, který jel v roce 2006 v červené barvě a byl již vydavatelem vydán a úspěšně vyprodán. Model je tištěný na ofsetovém papíře laserovou technologií NET. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz DAF CF 75 FAV Dakar 2004 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2043 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2043" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim019_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim019_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-019</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model dakarského speciálu z ročníku 2004, který byl v limitové edici cca 150ks vydán digitálním tiskem v roce 2005. Jedná se tedy o reedici, stavebnice však neobsahuje díly pouze pro vůz č. 417 (Gerard de Rooy, který s ním tehdy obsadil 3. místo), ale i odlišovací díly pro vůz č. 411, se kterým startoval Gerardův otec Jan de Rooy. Modelář si tedy může vybrat. Model je tištěný na ofsetovém papíře laserovou technologií NET. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 4x4 Livescore & Petrobras 2012 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2044 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2044" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim020_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim020_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-020</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model dakarského speciálu z ročníku 2012, (je možné postavit jednu ze dvou verzí). Jedná se o reedici modelu z roku 2011, nyní ale představuje vozy Tomáše Tomečka z Africa Eco Race a André Azeveda z Dakaru 2012. Model je tištěný na ofsetovém papíře laserovou technologií NET. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Praga V3S S1000 "Sněhurka" http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2045 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2045" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk057_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk057_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-057</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model sněhového požárního automobilu určeného pro hasení elektrických zařízení pod napětím, především na letištích, v chemických provozech nebo elektrárnách. Je možné postavit s interiérem nebo bez. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Praga V3S 130mm raketomet vz.51 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2065 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2065" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk058_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk058_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-058</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model 130 mm raketometu vzor 51 na podvozku Praga V3S. Kromě vlastního detailně ztvárněného raketometu stavebnice nabízí také propracovaný podvozek, motor a interier kabiny. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 148 NTt 6x6 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2071 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2071" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht022_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht022_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-022</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model třínápravového tahače návěsů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 NTt 6x6 Benzina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2072 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2072" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw035_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw035_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-035</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-35 model tahače Tatra 148 NTt 6x6 &bdquo;Benzina&ldquo;.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. Model si můžete doplnit př&iacute;slu&scaron;n&yacute;m n&aacute;věsem ZTS CN 23 TO ve zbarven&iacute; Benziny (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-36).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 12 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 5 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 215mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Cisternový návěs ZTS CN 23 TO Benzina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2073 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2073" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw036_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw036_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-036</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-36 cisternov&eacute;ho n&aacute;věsu ZTS CN 23 TO &bdquo;Benzina&ldquo;.Model si můžete doplnit př&iacute;slu&scaron;n&yacute;m tahačem Tatra 148 NTt 6x6 ve zbarven&iacute; Benziny (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-35).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 4,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 5 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 1 &quot;p&eacute;rovku&quot; &ndash; detail.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 285mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Star 29 PM18P plošina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2100 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2100" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0513_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_mod0513_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Modelik</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: MOD-05/13</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model polského nákladního automobilu s vysokozdvižnou plošinou PM 18P. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 (T1) S1 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2183 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2183" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw037_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw037_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-037</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-37 model jednostrann&eacute;ho skl&aacute;pěče Tatra 148 S1.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout, korba je vykl&aacute;pěc&iacute;, včetně dvou pohybliv&yacute;ch p&iacute;stů.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 11 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 227mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 (T2) S1 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2184 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2184" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht023_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht023_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-023</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model jednostrann&eacute;ho skl&aacute;pěče Tatra 148 S1. Lze postavit s interiérem kabiny nebo lehčí verzi bez interiéru, podvozek s funkčními poloosamia zatáčením přední nápravy, detailní motor, skutečný tvar rámu, funkční vyklápění korby, volitelněse zadním víkem, možnost stavby jednoduchého nebo tvarovaného kšiltu korby. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 NTt 6x6 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2185 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2185" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_RW38-titulka.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_RW38-titulka.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-038</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-38 model tahače Tatra 148 NTt 6x6 v modr&eacute; barvě. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. Model si můžete doplnit zaj&iacute;mav&yacute;m n&aacute;věsem NCA 20-120 pro přepravu cementu (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-39).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 12 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 215mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 77mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 (T2) S3 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2186 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2186" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_RW40-titulka.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_RW40-titulka.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-040</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-40 model tř&iacute;stran&eacute;ho skl&aacute;pěče Tatra T2-148 S3.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout, korba je vykl&aacute;pěc&iacute; do v&scaron;ech třech stran, věrně je ztv&aacute;rněn i p&iacute;st.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 10 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 225mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Návěs pro přepravu cementu ZVVZ NCA 20-120 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2187 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2187" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_RW39-titulka.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_RW39-titulka.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-039</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-39 model n&aacute;věsu pro přepravu cementu &ndash; ZVVZ NCA 20-120.Model obsahuje, tak jako ve skutečnosti, nejen detailně propracovan&yacute; podvozek, ale tak&eacute; věrně zn&aacute;zorněn&yacute; čtyřv&aacute;lcov&yacute; agreg&aacute;t Slavia s př&iacute;slu&scaron;n&yacute;m kompresorem. Rozsahem a složitost&iacute; tak n&aacute;věs připom&iacute;n&aacute; sp&iacute;&scaron;e model n&aacute;kladn&iacute;ho automobilu, než &bdquo;pouh&yacute;&ldquo; doplněk. Model si můžete doplnit př&iacute;slu&scaron;n&yacute;m tahačem Tatra 148 NTt 6x6 v modr&eacute; barvě (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-38).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 8 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 1&quot;p&eacute;rovku&quot; &ndash; detail.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 327mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 CAS-32 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2200 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2200" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw041_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw041_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-041</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-41 model automobilov&eacute; hasičsk&eacute; stř&iacute;kačky Tatra T148 CAS-32.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. N&aacute;stavba obsahuje detailně propracovanou n&aacute;stavbu, včetně čerpadla a v&scaron;ech rozvodů vody. Součast&iacute; modelu je tak&eacute; kompletn&iacute; z&aacute;kladn&iacute; vybaven&iacute;, kter&eacute; bylo se skutečn&yacute;m vozidlem dod&aacute;v&aacute;no (hadice, proudnice, žebř&iacute;ky, atd.)Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 19 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 267mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 87mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Škoda Sentinel http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2201 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2201" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr014_cover139723077853480cbaa354f.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr014_cover139723077853480cbaa354f.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-014</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model licenčního parního automobilu z roku 1925. Tištěno laserovou technologií NET. K modelu je možné stáhnout podstavec ve formátu PDF - viz. záložka "Ke stažení". </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 111S http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2219 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2219" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk060_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk060_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-060</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model nákladního automobilu se sklápěčkovou nástavbou. Je možno postavit kabinu s interiérem nebo bez, interiér lze navíc použít do dalších modelů T111 vydaných u vydavatelství PK Graphica. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 6x6 CAS10 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2220 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2220" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht024_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-024</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 190.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model automobilové sací cisterny. Lze postavit s interiérem kabiny nebo lehčí verze bez interiéru, podvozek s funkčními poloosami a zatáčením přední nápravy, detailní motor a čerpadlo. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz MAN TGS 18.480 4x4 - Elisabete Jacinto AER 2014 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2221 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2221" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr014_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr014_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-015</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 165.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soutěžního speciálu portugalské jezdkyně Elisabete Jacinto. Určený je primárně pro začínající modeláře, protože je velice jednoduchý. Součástí modelu jsou i doplňkové díly, které model trochu vylepší (interiér kabiny, plstické boky kol, zatáčecí náprava). Další součástí je i startovní - cílová brána, která je vytištěná na vnitřní straně obálky. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Multicar M25 - ramenový nosič kontejnerů http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2223 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2223" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx012_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx012_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-012</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model víceúčelového vozidla, které můžete potkat na ulicích ještě dnes. Jedná se o automobil s ramenovým nosičem kontejnerů. Setkat se s ním můžete ve stavebnictví, kde slouží pro odvoz suti a stavebních materiálů, při úpravách parků a zahrad. Typ M25 se stal doslova hitem, do ukončení výroby v roce 1993 se vyrobilo přibližně 100 000 kusů, přičemž až 70% bylo určeno k exportu. Model je možné postavit v základní variantě bez interiéru kabiny nebo s interiérem a řadou detailů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 VNM http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2224 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2224" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw042_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw042_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-042</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-42 model vojensk&eacute;ho valn&iacute;ku s navij&aacute;kem - Tatra T148 VNM.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. Valn&iacute;kov&aacute; n&aacute;stavba obsahuje tak&eacute; detailn&iacute; navij&aacute;k. Přelepkami si můžete vytvořit vozidlo civiln&iacute; obrany či vozidlo ASR. Model si můžete doplnit do soupravy dř&iacute;ve vydan&yacute;m valn&iacute;kov&yacute;m př&iacute;věsem BSS PV 16.12A (vydal RipperWorks jako RW-18).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 14 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 272mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 80mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T2-148 Agro http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2225 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2225" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw043_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw043_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-043</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-43 model agronosiče / dvojstrann&eacute;ho skl&aacute;pěče - Tatra T2-148 Agro.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. Souč&aacute;st&iacute; modelu je dvojstranně sklopn&aacute; korba. Na nosič můžete um&iacute;stit i jinou n&aacute;stavbu - velkoobjemovou, rozmetadlo či fek&aacute;ln&iacute;. Tyto n&aacute;stavby byly vyd&aacute;ny jako souč&aacute;st modelu Tatra 815 Z 22 (RW-30). Při použit&iacute; z&aacute;kladn&iacute; skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;stavby můžete model doplnit o př&iacute;věs PS2 16.12 (vydal RipperWorks jako RW-28).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 14 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 300mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 82mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Buggyra MK R-08 2008/2009 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2226 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2226" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim024_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-024</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 170.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model okruhového speciálu závodního tahače Buggyra pro sezonu 2008 Davida Vršeckého nebo 2009 Markuse Bösigera. Pro postavení obou verzí modelu je nutné zakoupit dva sešity. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 CAPL-15 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2227 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2227" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw044_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw044_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-044</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-44 model vojensk&eacute;ho cisternov&eacute;ho plniče leteck&eacute; techniky Tatra T148 CAPL-15.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. Přelepkami si můžete vytvořit vozidlo ASR. Model je souč&aacute;st&iacute; sady vojensk&yacute;ch vozidel na přepravu a distribuci PHM. V r&aacute;mci sady vych&aacute;z&iacute; d&aacute;le vozidlo Tatra 815 CA-18 (RW-45) a př&iacute;věs CP-11 (RW-46). Př&iacute;věs je připojov&aacute;n přev&aacute;žně za vozidla CA-18 či dř&iacute;ve CA-17, se kter&yacute;mi tvoř&iacute; velkokapacitn&iacute; soupravu na převoz a skladov&aacute;n&iacute; PHM. Je ho v&scaron;ak možn&eacute; zapojit i za pln&iacute;c&iacute; vozidla, jako je pr&aacute;vě CAPL-15.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 8,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 16 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 285mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 CA-18 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2228 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2228" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw045_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw045_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-045</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-45 model velkoobjemov&eacute; vojensk&eacute; cisterny Tatra T815 CA-18.Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, stejně jako s interi&eacute;m n&aacute;stavby či bez n&iacute;. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;. Přelepkami si můžete vytvořit vozidlo ASR. Model je souč&aacute;st&iacute; sady vojensk&yacute;ch vozidel na přepravu a distribuci PHM. V r&aacute;mci sady vych&aacute;z&iacute; d&aacute;le př&iacute;věs CP-11(RW-46), kter&yacute; tvoř&iacute; s velkoobjemovou cisternou souprava na převoz a skladov&aacute;n&iacute; PHM. Sada je doplněna plničem Tatra 148 CAPL-15 (RW-44).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 18 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 300mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Vojenský cisternový přívěs Chepos CP-11 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2229 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2229" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw046_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw046_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-046</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 175.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-46 model vojensk&eacute;ho cisternov&eacute;ho př&iacute;věsu Chepos CP-11.Model je souč&aacute;st&iacute; sady vojensk&yacute;ch vozidel na přepravu a distribuci PHM. Je připojov&aacute;n přev&aacute;žně za cisternov&aacute; vozidla Tatra 148 CA-17 či Tatra 815 CA-18 (tuto vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks pod č&iacute;slem RW-45), se kter&yacute;mi tvoř&iacute; velkokapacitn&iacute; soupravu na převoz a skladov&aacute;n&iacute; PHM. Je ho v&scaron;ak možn&eacute; zapojit I za pln&iacute;c&iacute; vozidla, jako je Tatra 148 CAPL-15 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWoks pod č&iacute;slem RW-44).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 4 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 235mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 87mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Multicar M25 - třístranný sklápěč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2230 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2230" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx011_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx011_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-011</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model víceúčelového vozidla, které můžete potkat na ulicích ještě dnes. Setkat se s ním můžete ve stavebnictví, kde slouží pro odvoz suti a stavebních materiálů, při úpravách parků a zahrad. Typ M25 se stal doslova hitem, do ukončení výroby v roce 1993 se vyrobilo přibližně 100 000 kusů, přičemž až 70% bylo určeno k exportu. Model je možné postavit v základní variantě bez interiéru kabiny nebo s interiérem a řadou detailů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Liaz 19.32 VK Dakar 2009 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2238 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2238" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim023_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim023_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-023</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 170.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model dakarského speciálu Marka Spáčila z ročníku 2009. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 813 RM 70 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2241 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2241" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx013_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx013_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-013</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 270.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model raketometu RM-70 vz. 70, který je kombinací československého podvozku TATRA 813 8x8 s pancéřovou budkou obsluhy a sovětského raketometu BM-21 GRAD ráže 122 mm. Prostředek umožňuje vedení palby jednotlivými ranami nebo palbu salvou. Většina automobilů je vybavena buldozerovým zařízením BZ T-813 na budování palebného stanoviště. Raketomety se vyráběly na území tehdejšího Československa v Dubnici nad Váhom v letech 1979 &#8211; 1989. Z výzbroje Armády ČR byl prostředek vyřazen v roce 2010 bez náhrady. Dělostřelecká brigáda bude mít nadále ve výzbroji pouze 152 mm samohybnou kanónovou houfnici DANA.Vystřihovánka je tištěna ofsetem na papíře o gramáži 170 g/m2. Kresby dílů zabírají plochu 11 listů formátu B4. Součástí modelu je textový návod a 19 3D návodových kreseb. Stavebnice umožňuje stavbu bez nebo s interiérem kabiny, otevřenými nebo zavřenými schránkami a podle zručnosti a zkušenosti modeláře lze model doplnit o další detaily. Součástí vystihovánky je buldozerové zařízení BZ T-813. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 147 DC-5 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2244 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2244" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr020_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr020_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-020</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 325.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model nákladního automobilu. Tištěný je laserovým tiskem. Autorem modelu je Jiří Janíček. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 S1 26 208 6x6.2 / S1A http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2245 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2245" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw053_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw053_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-053</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vydává pod číslem RW-53 dvojmodel jednostranného automobilového sklápěče Tatra 815 &#8211; z vystřihovánky si tak můžete postavit buď klasickou verzi Tatra 815 S1 26 208 6x6.2, nebo verzi &#8222;Arktik&#8220;, dodávanou především do Sovětského svazu - Tatra 815 S1A 26 208 6x6.2. Pokud si chcete postavit obě verze, musíte si pochopitelně koupit vystřihovánky dvě.Model můžete vytvořit s interiérem kabiny či bez něj, se zatáčecími koly, sklopnou kabinou a korbou.Model je tištěn offsetem na papíře o gramáži 160g/m2, celkem na 7 stranách B4. Návod obsahuje celkem 18 trojrozměrných návodových kreseb a 7 "pérovek" &#8211; detailů. Součástí modelu je také aršík průhledné fólie pro &#8222;zasklení&#8220; modelu.Rozměry sestaveného modelu: 220mm (délka), 80mm (šířka), 100mm (výška). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 UDS 110a http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2246 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2246" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw054_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw054_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-054</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vydává pod číslem RW-54 model automobilového bagru UDS 110a na podvozku Tatra 148 PP6. Model můžete vytvořit s interiérem kabiny řidiče a bagristy či bez nich, se zatáčecími koly a zvedací kapotou. Nástavba je otočná, prostor pro motor nástavby otevírací, rameno se sklápí, vysunuje (včetně funkčního hydraulického pístu uvnitř ramene), pracovní lopata je otočná a sklopná. Na výběr máte ze tří lopat - základní pětizubové, hladké a urovnávací. Pokud chcete, můžete lopaty ponechat jako výměnné. Model je tištěn offsetem na papíře o gramáži 160g/m2, celkem na 9 stranách B4. Návod obsahuje celkem 22 trojrozměrných návodových kreseb a 7 "pérovek" &#8211; detailů. Součástí modelu je také aršík průhledné fólie pro &#8222;zasklení&#8220; modelu.Rozměry sestaveného modelu: 280mm (délka), 80mm (šířka), 115mm (výška). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 Kovinarska BPFR M27/23 - čerpadlo betonu http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2248 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2248" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw055_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw055_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-055</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-55 model betonpumpy Kovinarska BPFR M27/23 na podvozku Tatra 815 PR3 26 208 6x6.2. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly a se sklopnou kabinou. V&yacute;ložn&iacute;k je otočn&yacute; a jednotliv&aacute; ramena jsou rozkl&aacute;dac&iacute;. Opěrn&eacute; nohy jsou v&yacute;klopn&eacute; a v&yacute;suvn&eacute;. Jedn&aacute; se o rozs&aacute;hl&yacute; a velmi složit&yacute; model - zvl&aacute;&scaron;tě pohybliv&eacute; potrub&iacute; na ramenech je velmi n&aacute;ročn&eacute; na přesn&eacute; zpracov&aacute;n&iacute;! Model můžete vhodně doplnit autodom&iacute;ch&aacute;vačem Tatra 148 (vydal RipperWorks pod č&iacute;slem RW-47).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 10 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 25 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 7 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 375mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 125mm (v&yacute;&scaron;ka ve složen&eacute;m stavu), 840mm (maxim&aacute;ln&iacute; v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 CAS-11 - fekální automobil http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2249 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2249" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw056_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw056_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-056</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-56 model fek&aacute;ln&iacute;ho vozidla CAS 11 na podvozku Tatra 815 P13 26 208 6x6.2. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly a sklopnou kabinou.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 16 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 265mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 100mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 ZTZ-12.2 - ramenový nakladač http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2250 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2250" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw057_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw057_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-057</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-57 model ramenov&eacute;ho nosiče kontejnerů ZTZ-12.2 na podvozku Tatra 815 PR1 27 208 6x6.2. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou. Rameno n&aacute;stavby i opěrn&eacute; nohy jsou pohybliv&eacute;, stejně jako upevněn&iacute; kontejneru - stejně jako ve skutečnosti je tak možn&eacute; jak kontejner složit, tak ho i vysypat př&iacute;mo z vozidla.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 17 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 225mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 105mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T2-148 AM-368 autodomíchávač http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2251 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2251" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw047_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw047_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-047</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-47 model autodom&iacute;ch&aacute;vače Tatra T2-148 AD-368. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj, předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout, věrně je zn&aacute;zorněna cel&aacute; n&aacute;stavba včetně samostatn&eacute;ho motoru Zetor pro pohon t&eacute;to n&aacute;stavby.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6,5 stran&aacute;ch B4.N&aacute;vod obsahuje celkem 15 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 250mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 105mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 PMS - s radlicí BZ-T815 a břehovým dílem http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2252 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2252" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw048_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw048_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-048</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; sadu pontonov&eacute;ho syst&eacute;mu PMS. Pod č&iacute;slem RW-48 tak vych&aacute;z&iacute; nosič pontonu Tatra 815 VPR 9 28 265 8x8.1R včetně břehov&eacute;ho d&iacute;lu a radlice. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou, funkčn&iacute;mi tažn&yacute;mi zař&iacute;zen&iacute;mi a vykl&aacute;pěc&iacute;m stož&aacute;rkem. Vystřihov&aacute;nka obsahuje radlici BZ-T815 - tuto nemus&iacute;te osazovat, neboť někter&eacute; nosiče j&iacute; v současnosti nemaj&iacute;. Za t&iacute;mto nosičem břehov&eacute;ho pontonu se voz&iacute; přivě&scaron;en&yacute; člun MO-634 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks pod označen&iacute;m RW-50). Celou sadu si můžete doplnit tak&eacute; nosičem ř&iacute;čn&iacute;ho d&iacute;lu (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks pod označen&iacute;m RW-49). Znaky AČR na dveř&iacute;ch můžete přelepit přiložen&yacute;mi znaky OS SR.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 12 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 23 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 320mm (d&eacute;lka), 95mm (&scaron;&iacute;řka), 115mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 PMS - s říčním dílem http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2253 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2253" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw049_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw049_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-049</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; sadu pontonov&eacute;ho syst&eacute;mu PMS. Pod č&iacute;slem RW-49 tak vych&aacute;z&iacute; nosič pontonu Tatra 815 VPR 9 28 265 8x8.1R včetně ř&iacute;čn&iacute;ho d&iacute;lu. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou, funkčn&iacute;mi tažn&yacute;mi zař&iacute;zen&iacute;mi a vykl&aacute;pěc&iacute;m stož&aacute;rkem. Celou sadu si můžete doplnit tak&eacute; nosičem břehov&eacute;ho d&iacute;lu (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks pod označen&iacute;m RW-48) a člunem MO-634 včetně podvozku (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks pod označen&iacute;m RW-50) - člun je v&scaron;ak možn&eacute; zapojit pouze za nosič břehov&eacute;ho d&iacute;lu! Znaky AČR na dveř&iacute;ch můžete přelepit přiložen&yacute;mi znaky OS SR.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 12 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 21 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 335mm (d&eacute;lka), 95mm (&scaron;&iacute;řka), 115mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Motorový člun MO-634, podvozek SP-5 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2254 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2254" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw050_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw050_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-050</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; sadu pontonov&eacute;ho syst&eacute;mu PMS. Pod č&iacute;slem RW-50 tak vych&aacute;z&iacute; model člunu MO-634 včetně sklopn&eacute;ho přepravn&iacute;ho podvozku SP-5. Člun obsahuje motor i interi&eacute;r n&aacute;stavby. Tlačn&aacute; vidlice na př&iacute;di je pohybliv&aacute;, stejně jako kryty nad motorem. Při naložen&iacute; na SP-5 je třeba &bdquo;sklopit&ldquo; stož&aacute;rek a předn&iacute; sklo, př&iacute;padně cel&yacute; interi&eacute;r překr&yacute;t plachtou. Člun na podvozku zapojte buď za přepravn&iacute;k břehov&eacute;ho d&iacute;lu PMS (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-48, celek si můžete doplnit je&scaron;tě přepravn&iacute;kem s ř&iacute;čn&iacute;m d&iacute;lem RW-49), př&iacute;padně za jin&eacute; vhodn&eacute; vojensk&eacute; vozidlo od RipperWorks (např&iacute;klad Tatra 815 VT či VVN nebo Tatra 148 VNM).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 20 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 1 &quot;p&eacute;rovku&quot; &ndash; detaily.Rozměry naložen&eacute; sestavy: 315mm (d&eacute;lka), 83mm (&scaron;&iacute;řka), 99mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 GTC - expediční vozidlo (Tatra kolem světa) http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2255 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2255" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw051_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw051_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-051</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 335.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-51 model legend&aacute;rn&iacute;ho expedičn&iacute;ho vozidla &bdquo;Tatra kolem světa&ldquo; - Tatra 815 GTC (Tatra 815 VE 25 208 6x6.1). Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče a interi&eacute;rem n&aacute;staby či bez nich, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou. V n&aacute;stavbě můžete vytvořit prostory strojoven, z&aacute;sobn&iacute;k na PB lahve a vod&aacute;rnu, stejně tak zadn&iacute; prostor pro motocykl. Kryty můžete nalepit v otevřen&eacute; i uzavřen&eacute; pozici, připadně je doplnit panty vlastn&iacute; konstrukce a připevnit je otočně - to plat&iacute; i pro plenty pod n&aacute;stavbou. Zadn&iacute; n&aacute;razn&iacute;k je pohybliv&yacute;. Souč&aacute;st&iacute; modelu je t&eacute;ž model upraven&eacute;ho mopedu Jawa 210 - popul&aacute;rn&iacute; Babetty.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 14 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 31 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T148 PVP-27 požární vysokozdvižná plošina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2256 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2256" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw052_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw052_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-052</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 255.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-52 model hasičsk&eacute; vysokozdvižn&eacute; plo&scaron;iny Tatra T148 PVP-27. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny či bez něj, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, zvedac&iacute; kapotou, v&yacute;suvn&yacute;mi opěrami, otočnou n&aacute;stavbou a rozkl&aacute;dac&iacute;mi rameny. Suchovod je navržen jako pohybliv&yacute; a paralelogram je naznačen velmi detailně, pokud si v&scaron;ak netrouf&aacute;te, daj&iacute; se někter&eacute; celky zjednodu&scaron;it.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 11 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 23 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 8 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 380mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 115mm (v&yacute;&scaron;ka-složen&yacute;), 820mm (v&yacute;&scaron;ka-rozložen&yacute;). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 148 6x6 CAS 32 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2260 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2260" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht026_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht026_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-026</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 150.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 148 6x6 s nástavbou Hateco. Lze postavit s interiérem kabiny nebo lehčí verze bez interiéru, detailně propracovaný podvozek s motorem.Rozměry sestaveného modelu: 300mm (délka), 85mm (šířka), 105mm (výška). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Sklápěcí návěs BSS NS1 32.23.20 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2261 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2261" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht027_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht027_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-027</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 190.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model 2-nápravového sklápěcího návěsu BSS NS1 32.23.20, který se používá na přepravu sypkého materiálu. Model návěsu má funkční hydraulické vyklápění korby, výsuvné podpěry a lze zapojit za vydané tahače Tatra 815 a 148.Rozměry sestaveného modelu: 270mm (délka), 80mm (šířka), 85mm (výška). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815-2 Steelbro KL 300/61 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2262 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2262" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx016_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx016_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-016</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 290.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model představuje nákladní vozidlo s bočním (pravostranným) překladačem kontejnerů Steelbro KL 300/61 na podvozku Tatra 815-2 8x8. Díly vystřihovánky jsou vytištěny na celekem 13 stranách formátu B4 (230x325mm) o gramáži 160 g/m2. Model lze zhotovit v několika úrovních náročnosti, podle zkušeností modeláře. Lze zvolit kabinu bez nebo s interérem a to buď sklopnou nebo pevně nalpenou. Dále lze na modelu zhotovit pohyblivá ramena nakladače a opěrných podpěr. Ve vytřihovánce je kromě vlastního vozidla i kontejner. Součástí modelu jsou řetízky pro uchycení kontejneru do ramen nakladače. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Multicar 25 - sypač se sněžným pluhem http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2263 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2263" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx014_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx014_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-014</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Multicar M 25 - automobil s nástavbou pro zimní účely. Typ M25 se stal doslova hitem, do ukončení výroby v roce 1993 se vyrobilo přibližně 100 000 kusů, přičemž až 70% bylo určeno k exportu. Model je v měřítku 1:32 a je tištěn ofsetem. Rozsah je 2,5 strany formátu B4. Model je možné postavit v základní variantě bez interiéru kabiny nebo s interiérem a řadou detailů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Multicar 25 - cisterna http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2264 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2264" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx015_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx015_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-015</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Multicar M 25 - automobil s cisternovou nástavbou. Typ M25 se stal doslova hitem, do ukončení výroby v roce 1993 se vyrobilo přibližně 100 000 kusů, přičemž až 70% bylo určeno k exportu. Model je v měřítku 1:32 a je tištěn ofsetem. Rozsah je 2,5 strany formátu B4. Model je možné postavit v základní variantě bez interiéru kabiny nebo s interiérem a řadou detailů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T138 D-032a - lanový bagr http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2266 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2266" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw058_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw058_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-058</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-058 model lanov&eacute;ho autobragru D-032a na podvozku Tatra 138. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče i strojn&iacute;ka, či bez nich. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout, opěrn&eacute; nohy jsou v&yacute;suvn&eacute;. Plně pohybliv&eacute; je tak&eacute; rameno a strojovna. Samotn&eacute; rameno je možn&eacute; sestavit buď ve variantě v&yacute;&scaron;kov&eacute;ho ramene, nebo hloubkov&eacute;ho - ve skutečnosti bylo možn&eacute; varianty měnit,v př&iacute;padě modelu v&scaron;ak sp&iacute;&scaron;e doporučujeme postavit jednu z variant na pevno. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; detailně zn&aacute;zorněn&aacute; strojovna včetně lanov&yacute;ch navij&aacute;ků, spojek, kompresoru a motoru n&aacute;stavby Tatra 924. Model můžete vhodně doplnit skl&aacute;pěc&iacute;mi automobily Tatra 148 (vydal RipperWorks pod č&iacute;sly RW-037 a RW-040).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 9 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 28 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; arch průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 340mm (d&eacute;lka s hloubkovou lopatou), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 130mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 8x8 S1 - jednostranný sklápěč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2267 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2267" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht029_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht029_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-029</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 190.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model jednostranného sklápěče Tatra 815 8x8 S1. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Multicar M25 - jednostranný sklápěč http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2269 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2269" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx018_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-018</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model víceúčelového vozidla, které můžete potkat na ulicích ještě dnes. Setkat se s ním můžete ve stavebnictví, kde slouží pro odvoz suti a stavebních materiálů, při úpravách parků a zahrad. Typ M25 se stal doslova hitem, do ukončení výroby v roce 1993 se vyrobilo přibližně 100 000 kusů, přičemž až 70% bylo určeno k exportu. Model je možné postavit v základní variantě bez interiéru kabiny nebo s interiérem a řadou detailů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 813 8x8 Kolos + Podvalník P32 + OT-62 + GAZ-69 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2271 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2271" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx021_cover15110732625a1125ee8b765.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx021_cover15110732625a1125ee8b765.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-021</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 50.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model speciálního vyprošťovacího vozidla Tatra 815 260R81 Pražského dopravního podniku. Automobil slouží především pro zdvih tramvají vykojených nebo havarovaných. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Multicar M25 - montážní plošina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2272 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2272" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx019_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx019_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-019</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 90.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model víceúčelového vozidla s nástavbou montážní plošiny, které můžete potkat na ulicích ještě dnes. Typ M25 se stal doslova hitem, do ukončení výroby v roce 1993 se vyrobilo přibližně 100 000 kusů, přičemž až 70% bylo určeno k exportu. Model je možné postavit v základní variantě bez interiéru kabiny nebo s interiérem a řadou detailů. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 VD 10 300 4x4.1 - Dakar 1987 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2281 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2281" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr018_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr018_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-018</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model první čtyřkolové Tatry se kterou získal Karel Loprais na Dakaru 1987 druhé místo. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 VD 10 300 4x4.1 - Dakar 1988 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2282 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2282" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr019_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr019_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-019</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model čtyřkolové Tatry se kterou získal Karel Loprais na Dakaru 1988 své první vítězství. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz DAF 95 X1 Turbotwin II Dakar 1987 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2283 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2283" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr021_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr021_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-021</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 299.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model vozu DAF 95 X1 Turbotwin II. z rallye Paris - Alger - Dakar 1987, se kterým jel Jan De Rooy. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815-2 ZE R55 16.400 4X4.1 (Karel Loprais) http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2284 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2284" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr022_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr022_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-022</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 170.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model propagačního vozu ILT se kterým získal Karel Loprais 3 vítěztví v Rallye - Paris - Dakar. Model je zprcován v měřítku 1:32 a je určený začínajícím modelářům. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 "Fat Boy" Buggyra (Martin Kolomý) Dakar 2014 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2286 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2286" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr023_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr023_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-023</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model Tatry Martina Kolomého, se kterou se účastnil Rallye Dakar 2014. Model je určen pro mírně pokročilé modeláře. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz MAN TGS 18.480 4x4 (Aleš Loprais) Dakar 2015 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2287 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2287" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr024_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr024_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-024</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 170.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model kamionu MAN se kterým Aleš Loprais vybojoval na Rallye Dakar 2015 čtvrté místo v kategorii kamionů. Model je určen pro začínající modeláře, ale díky několika doplňkovým dílům, uspokojí i ty náročnější. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 120. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Perlini 105F Sirte le Cap 1992 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2288 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2288" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr025_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr025_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-025</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 200.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model Perlini 105F z roku 1992, z vystřihovánky je možné slepit jednu z verzí - č. 500 nebo 501. Určený je pro velmi zkušené modeláře a proto neobsahuje psaný návod. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Perlini 105F Rothmans Paris Moscow Beijing rally 1992 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2289 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2289" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr026_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr026_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-026</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 225.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model Perlini 105F z roku 1992. Určený je pro velmi zkušené modeláře a proto neobsahuje psaný návod. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Liaz 111.154 Texaco - Dakar 1988 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2290 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2290" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr027_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr027_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-027</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model Liazu z 10-tého ročníku rallye Paris - Alger - Dakar, určen je mírně pokročilým modelářům. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 4x4 1990 - Prototyp http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2291 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2291" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr028_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr028_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-028</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model Tatry 815 4x4, která byla připravena pro ročník 1990. Po změně pravidel krátce před závodem nebyla do závodu na technických přejímkách vpuštěna. Model je určen mírně pokročilým modelářům, tištěno laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Perlini 105F Rallye Paris-Dakar-Paris 1994 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2292 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2292" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr029_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr029_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-029</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 240.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model Perlini 105F z roku 1994. Určený je pro velmi zkušené modeláře a proto neobsahuje psaný návod. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz MAN TGS 18.480 4x4 Astana http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2293 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2293" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr030_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr030_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-030</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model Kamionu MAN se kterým se účastni Artur Ardavitchus Rallye Dakar 2017, určený je pro středně pokročilé modeláře. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz MAN TGS 18.480 4x4 - Elisabete Jacinto AER 2017 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2294 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2294" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr031_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr031_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-031</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model soutěžního speciálu portugalské jezdkyně Elisabete Jacinto, se kterým se účastnla AER 2017. Model je určený pro pokročilé modeláře, tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 813 8x8 Truck Trial Svoboda Team http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2295 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2295" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr032_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr032_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-032</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model truck trialové Tatry Jaroslava Svobody určený pro pokročilé modeláře. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T138 C-12 - cisternový automobil Benzina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2296 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2296" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw059_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw059_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-059</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 255.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-59 model autocisterny C-12 na podvozku Tatra 138 PP4. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny, stejně tak můžete vytvořit prostor čerpadla, či ponechat prostor uzavřen&yacute;. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;, kapota motoru se d&aacute; zvednout. Do sou&shy;pravy si k vozidlu Tatra si můžete poř&iacute;dit tak&eacute; př&iacute;věs Chepos CP-11 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-60).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 14 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 265mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Chepos CP 11 cisternový přívěs Benzina http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2297 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2297" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw060_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw060_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-060</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 195.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW- 60 model cisternov&eacute;ho př&iacute;věsu Chepos CP-11 ve zbarven&iacute; n&aacute;rodn&iacute;ho podniku Benzina. Př&iacute;věs si můžete zapř&aacute;hnout za přepravn&iacute;k pohonn&yacute;ch hmot Tatra 138 C-12 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-59). Celou soupravou pak může doplnit dř&iacute;ve vydan&yacute; tahač Tatra 148 a n&aacute;věs CN 23 (RW-35 a RW-36), rovněž ve zbarven&iacute; n.p. Benzina.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 4 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 235mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 87mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 813 NTH - návěsový tahač http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2298 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2298" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw061_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw061_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-061</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-61 model tahače n&aacute;věsů s hydraulick&yacute;m okruhem Tatra 813 NTH. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Detailn&iacute; motor je možn&eacute; vidět buď otevřenou předn&iacute; kapotou, nebo sejmut&yacute;m krytem v kabině řidiče. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;. Do soupravy si můžete poř&iacute;dit dvoukorbov&yacute; skl&aacute;pěc&iacute; n&aacute;věs BSS NS2-29.21.20 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-62).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 4 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 12 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 195mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Dvoukorbový sklápěcí návěs - BSS NS2-29.21.20 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2299 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2299" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw062_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw062_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-062</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-62 model dvukorbov&eacute;ho skl&aacute;pěc&iacute;ho n&aacute;věsu BSS NS2-29.21.20. Model si můžete doplnit tahačem Tatra T813 NTH (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-61). Můžete použ&iacute;t i jin&yacute; vhodn&yacute; tahač, dbejte v&scaron;ak na to, abyste zvolili tahač s hydraulick&yacute;m okruhem pro obsluhu n&aacute;věsu - tak jako ve skutečnosti).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 1 &quot;p&eacute;rovku&quot; &ndash; detail.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 330mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 85mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T813 TP 6x6 - přívěsový tahač http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2301 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2301" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw064_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw064_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-064</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 255.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-64 model tahače př&iacute;věsů Tatra 813 TP 6x6. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče či bez něj. Detailn&iacute; motor je možn&eacute; vidět buď otevřenou předn&iacute; kapotou, nebo sejmut&yacute;m krytem v kabině řidiče. Předn&iacute; kola jsou nat&aacute;čec&iacute;. Tahač můžete postavit v soupravě a využ&iacute;t již celou řadu dř&iacute;ve vydan&yacute;ch modelů od RipperWorks. Aktu&aacute;lně vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks rovněž i reedici podvaln&iacute;ku Transporta P-32 (RW-65). Jako n&aacute;klad můžete použ&iacute;t např&iacute;klad UDS-110p (RW-63) či buldozer ČTZ T-130 (RW-66).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 7 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 15 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 5 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detailů. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 245mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 87mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Přívěsový podvalník Transporta P-32 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2302 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2302" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw065_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw065_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-065</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 215.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-65 model podvaln&iacute;ku Transporta P-32. Model si můžete doplnit např&iacute;klad aktu&aacute;lně vyd&aacute;van&yacute;m tahačem Tatra T813 TP 6x6 (vyd&aacute;v&aacute; RipperWorks jako RW-64). Jako n&aacute;klad můžete použ&iacute;t např&iacute;klad UDS-110p (RW-63) či buldozer ČTZ T-130 (RW-66).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 4,5 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 6 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 3 &quot;p&eacute;rovky&quot; &ndash; detaily.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 285mm (d&eacute;lka), 90mm (&scaron;&iacute;řka), 45mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T815 VV 15 170 4x4.1 - armádní valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2304 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2304" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw067_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw067_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-067</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 235.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-67 model arm&aacute;dn&iacute;ho valn&iacute;ku Tatra 815 VV 15 170 4x4.1 Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče, se zat&aacute;čec&iacute;mi koly, sklopnou kabinou. Přelepkami si můžete vytvořit vozidlo OS SR. Model vozidla můžete, tak jako ve skutečnosti, doplnit o př&iacute;věs BSS PV 16.12A (vydal RipperWorks jako RW-18).Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 6 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 14 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 4 &quot;p&eacute;rovky&quot; detaily. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro zasklen&iacute; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 232mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 110mm (v&yacute;&scaron;ka). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T2-148 AD20 - automobilový jeřáb http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2314 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2314" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw068_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw068_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-068</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 275.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vyd&aacute;v&aacute; pod č&iacute;slem RW-68 model autojeř&aacute;bu Tatra T2-148 AD 20. Model můžete vytvořit s interi&eacute;rem kabiny řidiče i jeř&aacute;bn&iacute;ka, se zvedac&iacute;m a v&yacute;suvn&yacute;m v&yacute;ložn&iacute;kem, s pohyblivou otoč&iacute; i pohybliv&yacute;ma opěrn&yacute;ma nohama.Model je ti&scaron;těn offsetem na pap&iacute;ře o gram&aacute;ži 160g/m2, celkem na 9 stran&aacute;ch B4. N&aacute;vod obsahuje celkem 20 trojrozměrn&yacute;ch n&aacute;vodov&yacute;ch kreseb a 6 &quot;p&eacute;rovek&quot; &ndash; detaily. Souč&aacute;st&iacute; modelu je tak&eacute; ar&scaron;&iacute;k průhledn&eacute; f&oacute;lie pro &bdquo;zasklen&iacute;&ldquo; modelu.Rozměry sestaven&eacute;ho modelu: 282mm (d&eacute;lka), 80mm (&scaron;&iacute;řka), 105mm (v&yacute;&scaron;ka ve složen&eacute;m stavu). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815 260R81 - speciální vyprošťovací vozidlo http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2316 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2316" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/2316_thumbnail_fbx020_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/2316_thumbnail_fbx020_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-020</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 270.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model speciálního vyprošťovacího vozidla Tatra 815 260R81 Pražského dopravního podniku. Automobil slouží především pro zdvih tramvají vykojených nebo havarovaných. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Vetter KVS 7.0/80 D - přepravník kabelových cívek http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2317 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2317" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx022_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_fbx022_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: FireBox - František Sochor</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: FBX-022</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 50.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model vozíku na přepravu kabelových cívek Vetter KVS 7.0/80D. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Mercedes - Steinwinter 2040 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2321 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2321" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr033_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr033_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-033</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 225.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model kamionu budoucnosti, jak si ho představovali v roce 1983. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T163 Jamal 4X4 Queen - Dakar 2014 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2322 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2322" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr034_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr034_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-034</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 225.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model Tatry "Královny" Aleše Lopraise, se kterou se účastnil Rallye Dakar v roce 2014. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra T163 Jamal 4x4 Bonver - AER 2017 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2323 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2323" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw035_coper.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw035_coper.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-035</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 225.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model Tatry Jamal BTP se kterou se účastnil Jaroslav Valtr AER 2017. Autorem modelu je Marian Hodboď. Model je tištěný laserovou technologií NET na ofsetový papír gramáže 140. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 815-7 6x6 evakuační valník http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2326 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2326" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht030_cover15199709905a98eaaed9790.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pmht030_cover15199709905a98eaaed9790.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PMHT</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PMHT-030</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 220.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model Tatra 815-7 v provedení evakuační valník s hydraulickým čelem. Lze postavit s interiérem kabiny nebo lehčí verze bez interiéru, detailně propracovaný podvozek s motorem, výklopné zadní čelo. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 158 Phoenix - Dakar 2014-2015 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2328 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2328" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim026_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim026_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-026</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 225.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model prvního závodního Phoenixu je ztvárněn opět ve dvou variantních verzích, obě jsou stavebně shodné, jedná se o verze s tzv. nízkým provedením nárazníku z let 2014-2015. Jednalo se o první závodní verzi Phoenixu, byla původně postavena pro holandský tým Dakar Team Holland. Tato oranžová verze je předlohou pro auto z Dakaru 2014. Variantně je možno postavit vůz z Dakaru 2015, kdy startoval v barvách týmu Riwald Dakar Team. Obě verze jsou konstrukčně stejné, barevně se však významně odlišují. Zájemci o oba vozy musejí mít vystřihovánky dvě. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Liaz "FRANTA" http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2329 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2329" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim027_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_vim027_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: VIMOS Publishing</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: VIM-027</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model představuje poslední verzi moderního závodního kamionu LIAZ Martina Macíka. Model lze alternativně postavit buď ve žlutočerné verzi z Dakaru 2017, nebo v dřívější, testovací černé verzi, s níž se Martin připravoval v průběhu druhé poloviny roku 2016. model lze sestavit rovněž ve verzi s interiérem nebo bez interiéru. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Tatra 128 - Armádní pojízdná dílna http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2331 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2331" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk075_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_pk075_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: PK Graphica</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: PK-075</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 240.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model Tatry 128 v provedení armádní pojízdné dílny. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Liaz 111.154D - Dakar 1988 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2332 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2332" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr036_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr036_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-036</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 240.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Papírový model soutěžního Liazu, který se účastnil desátého ročníku Rallye Paris-Alger-Dakar v roce 1988. Můžete si postavit jednu z verzí - s.č.616 a s.č.617 </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Ginaf X2222 - Dakar 2009 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2333 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2333" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr037_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_hrr037_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: SPIDA Models - Roman Hruška</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: HRR-037</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 210.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: Model závodního kamionu Ginaf z ročníku 2009 který pilotoval Nizozemský jezdec Wulf Van Ginkel. </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz Lesovůz Tatra T2-148 NTP s rukou HIAB 670 a oplenem DAV-7 http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&product_id=2341 <table cellspacing="0" cellpadding="5" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <tr _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"><td _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <br/> <a href="http://vystrihovanky.cz/index.php?target=products&amp;product_id=2341" _base_href="http://base.google.com/base/search?authorid=2460196&nd=1&output=rss&ie=utf8"> <img border="0" align="left" _base_href="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw069_cover.jpg" src="http://vystrihovanky.cz/images/product_images/thumbnail_rw069_cover.jpg"/></a> <font size="-1" color="#7777cc">Výrobce: Ripper Works</font><br/> <font size="-1" color="#7777cc">Kód: RW-069</font><br/><br/> <font size="-1" color="#008000">Cena: 295.00 Kč</font><br/><br/> <font size="-1">Popis: RipperWorks vydává pod číslem RW-69 model soupravy pro odvoz dlouhého dřeva Tatra T2-148 NTP s manipulátorem HIAB 670 a stavitelným oplenovým přívěsem DAV-7. Model můžete vytvořit s interiérem kabiny řidiče, se zvedacím, otočným a výsuvným manipulátorem (včetně opěrných nohou), s pohyblivými opleny a stavitelnou délkou oje přívěsu.Model je tištěn offsetem na papíře o gramáži 160g/m2, celkem na 7 stranách B4. Návod obsahuje celkem 19 trojrozměrných návodových kreseb a 8 "pérovek" &#8211; detaily. Součástí modelu je také aršík průhledné fólie pro &#8222;zasklení&#8220; modelu.Rozměry sestaveného modelu: 405mm (délka), 80mm (šířka), 110mm (výška ve složeném stavu). </font><br/> </td></tr> </table> http://vystrihovanky.cz